NAM-plannen: Zeker zijn van een veilig huis

24 januari 2018

De NAM wil in de gemeente Hardenberg langer en meer gas blijven boren. “Dat gaat zomaar niet, als het aan ons ligt. Voordat er een schop de grond in gaat moeten er eerst harde garanties worden gegeven dat eventuele schade, hoe klein die kans misschien ook is, snel en genereus zal worden vergoed. We willen hier geen Groningse toestanden, waar mensen jaren moeten wachten op hun recht”, zegt Gitta Luiten, fractievoorzitter. “Voor ons is het uitgangspunt ‘nee, tenzij’. Dus geen verhoging, tenzij alles van te voren heel goed is geregeld.” Maar dat is nog niet alles. “We verwachten van de NAM ook een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening. Noem het een maatschappelijke compensatie voor de inwoners. Het gebeurt onder hun huizen. Daar moet iets tegenover staan.”, aldus Luiten.

De NAM, het Ministerie van Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen hebben vanochtend de Gemeenteraad van Hardenberg en leden van Provinciale Staten uitgebreid geïnformeerd over de plannen en de mogelijke risico’s. De Gemeente en de Provincie moeten nog advies uitbrengen over de plannen.

Lees hier de gezamenlijke verklaring die de coalitiepartijen (PvdA, CDA en ChristenUnie) vanmiddag hebben gepubliceerd:

Coalitie Hardenberg:  NOG NIET GERUSTGESTELD OVER VERLENING GASWINNINGSPLAN NAM

 De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en PvdA zijn na de informatiebijeenkomst over de gaswinning nog niet gerustgesteld over de plannen van de NAM. “We zullen het proces en de plannen zeer kritisch volgen, we zitten er bovenop. Ook willen we de risico’s zoals deze vermeldt staan in het rapport van SodM nader beschouwen. Belangrijke punten zijn voor ons dat er garanties komen dat eventuele schade ruimhartig en snel wordt gecompenseerd. Daarnaast dagen we de NAM uit om hun betrokkenheid bij de energie-transitie nog beter zichtbaar te maken in de Nederland en in de omgeving van het gaswinningsgebied.”

De informatiebijeenkomst was woensdagochtend op het gemeentehuis in Hardenberg voor raads- en statenleden. Tijdens de bijeenkomst hebben Economische Zaken (EZ), de NAM en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een toelichting gegeven op de plannen van de NAM, het vergunningsproces en de risico’s. Het was een unieke bijeenkomst: nog niet eerder hebben deze drie partijen gezamenlijk een informatiesessie gehouden voor lokale en provinciale bestuurders.

De bijeenkomst was ook het startschot voor het adviestraject van de overheden, aldus wethouder De Vent van de gemeente Hardenberg. De coalitiepartijen zullen er de komende tijd bij het college op aandringen om in het advies een ruimhartige schaderegeling en de social-return on investment voor Nederland en het winningsgebied op te nemen.

De gemeente heeft samen met de provincie en het waterschap adviesrecht op de vergunning verlening door EZ. Al eerder heeft de gemeenteraad van Hardenberg opgeroepen een gezamenlijk advies uit te brengen om hiermee een sterkere positie te hebben in het speelveld. Uiteindelijk beslist de minister van EZ en kan het advies naast zich neer gelegd worden.

De raden van de gemeente en de provincie worden op korte termijn geïnformeerd door de colleges over de stappen die nog genomen moeten worden. Behalve de bovenstaande punten zullen de coalitiepartijen kritisch kijken naar de communicatie naar de inwoners. Overigens werd tijdens de bijeenkomst bekend gemaakt door de NAM dat men op 6 en 8 februari met de voorlichtingsbus aanwezig zal zijn in de gemeente Hardenberg.