Door op 12 maart 2014

Zingen of zwijgen

Ik ben een fervent radio luisteraar. Altijd al geweest. In de auto staat radio 1 vrijwel altijd aan. Rijdend volg ik het nieuws. Op mijn werkkamer staat een prachtig radiootje en als ik achter mijn computer zit, kopje koffie naast me en radio 1 aan voel ik me zeer gelukkig.

Zaterdagmorgen hoorde ik een bioloog, een vogelkenner, verslag doen van nieuwe ontdekkingen over onze gevederde vrienden. Decennia lang heeft men gedacht, vertelde hij, dat mannetjesvogels zingen om de vrouwtjes te verleiden en dat vrouwtjes niet zingen (of fluiten zoals sommigen zeggen). Dat nu bleek niet te kloppen. De reden dat er gezongen wordt is niet gelegen in verleidingskunst en overigens, ook de vrouwtjes kunnen zingen. Verbaasd stelde de verslaggever de vraag hoe het komt dat dit gegeven nu pas ontdekt is. Het werd even stil. Toen zei de wetenschapper: “ tsja, tot mijn schande moet ik bekennen dat dit komt omdat er de laatste jaren ook vrouwelijke onderzoekers betrokken zijn bij het onderzoek, zij hebben de moeite genomen om vrouwtjesvogels te onderzoeken en hebben ontdekt dat ze ook zingen”.  Hij vertelde dat daarna de theorie over het verleiden ook moest worden herzien.

Het is natuurlijk hilarisch maar tegelijkertijd verschrikkelijk.

Ik bleef er de hele zaterdag aan denken. In hoeveel takken van wetenschap zijn er weinig vrouwen actief en wat maken die mannen ons dan wijs?

Ik dacht ook aan het lijsttrekkers debat in Twenterand op de woensdagavond. Drukbezocht. We keken naar tien mannen. Dat gegeven vind ik erg jammer. Zoals bleek uit het wetenschappelijk onderzoek naar vogels leidt het eenzijdig perspectief niet tot de juiste conclusies.

Hoe briljant deze tien mannen wellicht mogen zijn, hoe goedbedoeld hun beweegredenen,  ze missen een vrouwelijke invalshoek.

Ongeveer vijftig procent van Twenterand bestaat uit vrouwen. Zij kunnen in ieder geval op vrouwen stemmen. Bijna iedere lijst bevat een of meerdere vrouwen. Immers, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar ieder vogeltje zingt wel! En dus moet ieder vogeltje ook gehoord willen en kunnen worden en niet vrijwillig het stempel van zwijgen op zich gedrukt krijgen. Kom op vrouwen!