22 augustus 2014

Zomerreces is over: frisse start van PvdA-fractieleden bij Mien Ruys

foto 5

Een afvaardiging van de fractie heeft gesproken met het bestuur 
en medewerkers van de tuinen. Het gaat goed in de tuinen, 
na een aantal turbulente jaren is alles in een rustig en ook 
professioneel vaarwater gekomen. Naast een klein aantal 
betaalde medewerkers draaien de tuinen op vrijwilligers met 
veel verschillende expertise. De fractie was onder de indruk 
wat er allemaal gerealiseerd is de laatste jaren. 

Daarna was er een rondleiding door de tuin. Prachtige plekjes, 
mooie doorkijkjes en meer dan voldoende te zien. We hebben 
een hele goede indruk van de tuinen van Mien Ruys gekregen 
in meerdere opzichten.
 
Het bezoek was een vervolg op de schriftelijke vragen die 
door de PvdA-fractie in juni gesteld waren over de tuinen 
met een rijksmonumentenstatus - het gedeelte van de 
tuinen dat ontworpen is door wijlen Mien Ruys. 

Een en ander wordt nog onderzocht en het college 
komt er op terug.

Erika Kloekhorst-Augustijn en Gitta Luiten.

Erika Kloekhorst-Augustijn en Gitta Luiten.

foto 2foto 3