Door Erika Kloekhorst-Augustijn op 2 maart 2016

Zorg over 1000-banenplan voor jongeren

In de Stentor van dinsdag 2 februari stelt de Statenfractie van de Christen Unie dat Gemeenten die er niet in slagen om te voldoen aan de implementatie van het 1000 jongeren plan, de daarvoor beschikbaar gestelde gelden moeten terugbetalen. De PvdA-fractie heeft in november 2015 vragen gesteld aan de portefeuillehouder over de aanpak harde kern jongeren, die onderdeel is van de implementatie van het 1000 jongeren plan. De taakverzwaring voor de Samen Doen Teams, die hiermee gepaard gaat, baarde onze fractie zorgen.

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft naar aanleiding van de berichtgeving in de Stentor de volgende vragen gesteld:

  • Hoeveel trajecten moet de Gemeente Hardenberg realiseren volgens de gemaakte subsidieafspraken?
  • Hoeveel (harde kern) jongeren zijn tot nu toe daadwerkelijk succesvol begeleidt naar een baan of een opleidingstraject in de Gemeente Hardenberg?
  • Wordt het beoogde aantal trajecten voor 1 mei a.s. behaald of loopt de Gemeente Hardenberg het risico de beschikbare gelden terug te moeten betalen?
  • Kan het College aangeven op welke manier de methodiek geborgd gaat worden na 1 mei 2016?

We wachten op het antwoord!

 

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 deel uit van de raad. Erika was voorzitter van de Jongerenraad Hardenberg en werkt nu als ambtenaar bij de gemeente Hoogeveen waar ze verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid.  Ze is specialist in (jeugd)zorg en aanverwante thema’s.  

Meer over Erika Kloekhorst-Augustijn