Door op 4 september 2016

Zwemmen

Het is de hele week flink warm. Ik houd daarvan, ook als ik werk. Ik werk liever met mooi weer dan met slecht weer. Tegelijkertijd besef ik en zie ik hoe sommige mensen ternauwernood kunnen overleven bij temperaturen boven de 30o.

Ik geniet van de gedeeltelijk nog vrije tijd door veel te roeien op de Vecht. Er wordt gezwommen in het kanaal, bij de haven bij Gramsbergen en als ik naar Nijmegen rijd zie ik grote drommen zwemmers op het nieuw aangelegde strand bij de rivier.

Alles start langzamerhand weer op. De Staten hebben nog reces, maar wij hebben wel al een sessie over de NAM. Op de woensdag ben ik vroeg en ik besluit door het Eerder Bos via Ommen naar Zwolle te rijden. Er springen kinderen van de brug in Daarlerveen, en in Vroomshoop Ook in Ommen volop waterplezier. Ik zie bootjes maar ook veel zwemmers in de Vecht.

Op weg naar de bijeenkomst mijmer ik hoe leuk deze belangstelling is voor natuurlijk water. Waar dat gaat om de rivieren in Nederland is dit het regelrechte gevolg van het programma “ruimte voor de rivier”, gestart na de wateroverlast in 1997. De rivieren weer laten meanderen, stranden laten ontstaan voor recreatie en voor de natuur. Het kan en het kon op veel verzet rekenen van met name ondernemers, maar nu het bijna af is ziet het er prachtig uit. Maar ook aan de waterkwaliteit van kanalen en beken is de laatste decennia veel gedaan.

Ooit was dat wel anders. Wij woonden in Erica niet ver van de Hoogeveense Vaart, maar als er een schip door het kanaal ging, kon je het bij ons in huis ruiken. Vies was dat water, en als de strokarton fabriek in Nieuw Amsterdam begon te draaien met de campagne, dan was het oppervlaktewater van het kanaal een grote bloemkoolachtige smurrie.

Dankzij vele inspanningen en richtlijnen vanuit de overheid is het oppervlaktewater schoner en mooier dan ooit. Nooit hoor ik echter dankbaarheid jegens de partijen die daarvoor geijverd hebben. Ze werden flink tegen gewerkt. Wisten ze wel wat dat zou kosten, als de ondernemers niet meer konden lozen op de het kanaal maar dat vooraf moesten reinigen? Wisten ze wel hoeveel banen dat ging kosten? En hoezo was dit slecht voor het milieu, dat herstelt zich tot gewoon wel?

Gelukkig werd doorgezet, vrijwel altijd ook vanuit internationale wet- en regelgeving.

Als ik het opgetogen waterplezier waarneem neem ik virtueel mijn pet af voor de actievoerders van toen.