Raadsleden Hardenberg

Gert Luisman

Gert Luisman

Fractievoorzitter

Economische zaken en ruimtelijke ontwikkeling, financiën, grondbeleid en openbare orde, volkshuisvesting en wonen, landbouw, beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, klimaat, natuur en water, vrijetijdseconomie, energietransitie en energie innovatie, gemeentelijke eigendommen., kernenbeleid.
Arsanio Wiet

Arsanio Wiet

Gemeenteraadslid

Sociaal Domein waaronder Jeugdhulp, WMO, Participatie, sport en cultuur, inburgering (incl AZC), inclusiebeleid, gezondheid & preventie, onderwijs en educatie, kernenbeleid.