Raadsleden Hardenberg

Arsanio Wiet

Arsanio Wiet

Gemeenteraadslid

Sport, economie, lokale infrastructuur, duurzaamheid/energie/klimaat, milieu en afval, gemeentelijke eigendommen, onderwijs en educatie
Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika Kloekhorst-Augustijn

Gemeenteraadslid

Ruimtelijke ordening, WMO voorzieningen, gezondheid en zorg, jeugdzaken, gemeentelijke dienstverlening, monumentenbeleid, evenementenbeleid, werk en inkomen, kunst en cultuur, welzijn
Rein Jonkhans

Rein Jonkhans

Gemeenteraadslid, fractievoorzitter

Volkshuisvesting en wonen, centrumontikkeling diverse kernen, financien, bereikbaarheid en mobiliteit, grondbeleid, water, landbouw en natuur, beheer en openbare ruimte, bestuursdienst Ommen-Hardenberg