Niemand valt buiten de boot

De Partij van de Arbeid wil van Hardenberg een betere gemeente maken. Dat doen we door werk te (blijven) maken van dit punt.

We helpen wie dat nodig heeft: met goede zorg, dicht bij huis, met werk en bij armoede.