Gemeenteraadslid

Rein Jonkhans

Rein is sinds 2006 lid van de fractie, waar hij onder andere de belangrijke portefeuille financiën doet. Rein is een specialist in ruimtelijke ordening en publieke ruimte en een betrokken bestuurder.