Wethouder

René de Vent

 

René is demissionair wethouder voor de gemeente Hardenber en 3e loco-burgemeester.

De portefeuille van René omvat:

 • Coördinatie 3 decentralisaties (Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg)
 • Werk, inkomen en educatie (inclusief sociale werkvoorziening en inburgering)
 • Welzijn breed / vrijwilligersbeleid / Wmo Welzijn deel / MFC’s / buurtkamers / dorpshuizen / vluchtelingenwerk
 • Milieu / energie / duurzaamheid
 • Kunst en cultuur (inclusief muziekonderwijs) / bioscoop / theater
 • Gemeentelijk deel LOC+
 • Monumentenbeleid
 • Aandeelhouder COGAS en ROVA
 • Gebiedsgericht werken: Baalder / Oud Baalder, Baalderveld, Balkbrug, Collendoorn/Collendoornerveen, Gramsbergen, buitengebied Gramsbergen, Lutten, Oud-Lutten/Keiendorp

René zit namens de gemeente in de volgende besturen:

 • Lid bestuur VNG Overijssel
 • Voorzitter Stichting Werk & Scholing
 • Lid bestuurlijk overleg Unit Regionale Sociale Recherche Zwolle en omstreken
 • Lid VNG Overijssel, platform sociaal domein (zorg, welzijn, arbeid en inkomen)
 • Lid aandeelhoudersvergadering ROVA
 • Lid bestuurlijk innovatieplatform ROVA
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Cogas
 • Lid deelcommissie (cluster Hardenberg/Twenterand) Cogas cultuurfonds