Door op 4 februari 2014

Werk

Politiek gezien een rustige week. Geen fractie, geen commissie en zelfs voor ons deze week geen werkbezoek. De mail gaat natuurlijk wel door maar toch, tijd om in Almelo bij de Herman Höfte lezing te zijn. Spreker was Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De zaal was goed vol, vanuit allerlei andere afdelingen waren mensen gekomen. Vrijwel alle bezoekers zijn ouder dan hij is, met zijn 39 jaar. De man heeft op veel partijgenoten maar ook op anderen aantrekkingskracht.

Als ik hem zie spreken vraag ik mezelf af hoe dat komt. Hij is bepaald geen populist, geen oneliners in zijn speech. Het is een rustige, vriendelijke man, die duidelijk spreekt maar niet een stemgebruik heeft met uithalen, nadrukken, ook geen man die spreekt met veel gebaren. Hij betoogt met redelijke argumenten en beantwoordt vragen klip en klaar, ook als het geen leuke boodschap is.

Zijn thema is werk. Zijn verhaal gaat met name over de noodzaak van eerlijk werk en eerlijke lonen. Hij betoogt dat daarvoor eerlijke ondernemers nodig zijn. Schimmige schijnconstructies van ondernemers die bedrijven in het buitenland op richten waardoor de buitenlandse belastingregels en cao gelden, verfoeit hij en wil hij aanpakken. Daardoor krijgen de werknemers van een dergelijk bedrijf te lage salarissen en bederven ze de markt. Ook werknemers die buitenlandse werknemers onder cao lonen aan het werk hebben kunnen niet op zijn waardering rekenen. Lodewijk Asscher betoogt dat de Nederlandse samenleving gebaat is bij eerlijke ondernemers en eerlijke werknemers.

Natuurlijk gaan de vragen niet alleen over werk. Een mevrouw stelt bij de tweede vraag al de zorg aan de kaak. “Vindt u de bezuinigingen op de zorg ook niet asociaal”, roept ze. Bij het antwoord maakt hij onderscheid tussen thuiszorg en andere zorg. Hij stelt een wedervraag. Kunt u mij uitleggen, waarom mijn ouders, die het goed hebben, hun hulp nu zelf betalen en waarom ze bij het bereiken van een zekere leeftijd dat vergoed krijgen via de thuiszorg? Neen, dat kan de mevrouw niet. Ook niet waarom de thuiszorg, voor een deel uitgevoerd door familie, voor niets, nu betaald moet worden door thuiszorg. Economisering van familieverhoudingen is niet goed. Kalm legt hij uit dat in zijn ogen er veel onder thuiszorg geschaard is, wat daar niet hoort en niet langer door de Nederlandse belastingbetaler kan worden opgebracht. Vriendelijk neemt hij tijd voor veel vragen. Rond de klok van tien uur zie ik hem richting uitgang schuifelen. Nog ruim twee uur naar Den Haag denk ik. Wat een baan zeg. Geen uitbundige man, wel vertrouwenwekkend.