Gemeenteraadslid

Erika Kloekhorst-Augustijn

Ruimtelijke ordening, WMO voorzieningen, gezondheid en zorg, jeugdzaken, gemeentelijke dienstverlening, monumentenbeleid, evenementenbeleid, werk en inkomen, kunst en cultuur, welzijn

Erika maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 deel uit van de raad. Erika was voorzitter van de Jongerenraad Hardenberg en werkt nu als ambtenaar bij de gemeente Hoogeveen waar ze verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid.  Ze is specialist in (jeugd)zorg en aanverwante thema’s.