Steunfractie

Ivo de Vries

Ivo de Vries

Economische zaken en ruimtelijke ontwikkeling, financiën, grondbeleid en openbare orde, volkshuisvesting en wonen, landbouw, beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, klimaat, natuur en water, vrijetijdseconomie, energietransitie en energie innovatie, gemeentelijke eigendommen.
Gilberd Hofsink

Gilberd Hofsink

Sociaal Domein waaronder Jeugdhulp, WMO, Participatie, sport en cultuur, inburgering (incl AZC), inclusiebeleid, gezondheid & preventie, onderwijs en educatie.
Larissa Bennis

Larissa Bennis

fractiesecretaris