Alle mensen

Joost Liese

Joost Liese

Secretaris

Gilberd Hofsink

Gilberd Hofsink

steunfractie en schaduwfractielid gemeenteraad

Larissa Bennis

Larissa Bennis

fractiesecretaris

Arsanio Wiet

Arsanio Wiet

Gemeenteraadslid

Sport, economie, lokale infrastructuur, duurzaamheid/energie/klimaat, milieu en afval, gemeentelijke eigendommen, onderwijs en educatie
Simone Pol

Simone Pol

Algemeen bestuurslid

Cees Uri

Cees Uri

Voorzitter

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika Kloekhorst-Augustijn

Gemeenteraadslid

Ruimtelijke ordening, WMO voorzieningen, gezondheid en zorg, jeugdzaken, gemeentelijke dienstverlening, monumentenbeleid, evenementenbeleid, werk en inkomen, kunst en cultuur, welzijn
Gitta Luiten

Gitta Luiten

wethouder

Werk en inkomen, onderwijs en educatie, kunst en cultuur, welzijn (inclusief WMO-deel Welzijn), beheer Openbare Ruimte
Rein Jonkhans

Rein Jonkhans

Gemeenteraadslid, fractievoorzitter

Volkshuisvesting en wonen, centrumontikkeling diverse kernen, financien, bereikbaarheid en mobiliteit, grondbeleid, water, landbouw en natuur, beheer en openbare ruimte, bestuursdienst Ommen-Hardenberg